Taket

Enheten och installationen av rafter systemet tak

Om du bestämmer dig för att utöka din bostadsyta, men inte har möjlighet att fästa ett rum i ditt hus, och grunden är inte tillräckligt stark för andra våningen, är byggandet av vinden en idealisk lösning.

Vinden är ett rum på vinden, som kan utformas som bostäder om det finns tillräckligt med utrymme. För att öka utrymmet används ett speciellt taktakssystem.

Beräkning av raftsystemet ↑

För att korrekt bestämma designen och mängden av det erforderliga materialet, används specialprogram. Beräkningen av takbjälksystemet på vindtaket är nyckeln till korrekt och tydligt materialval och bestämning av takets storlek.

Typer av våningsgolv:

 • triangulär eller vanlig. Det mest kända för oss är toppen av ett privat hus. Taksparret i ett gaveltak är det enklaste i utförandet och kräver minst mängd material. Detta alternativ ger emellertid minsta utrymme;
  Enheten och installationen av taktransystemet på loftet
 • vinkel. Sperrsystemet på ett trasigt mansardtak innebär att det finns hörn i takets övre del. Det finns många arter, och du kan välja den som passar din smak bäst. Dessa strukturer inkluderar höft- och semi-höftmodellen i lokalerna. Höftet kommer att bestå av två trapezoider i längd och två trianglar i bredden. Sperrsystemet på ett mansard-höfttak kommer att ha ytterligare två sprickor i den övre delen av ändväggarna. Fördelen med sådana alternativ är det stora området i rummet, men de är de dyraste och svåraste att utföra;
  Enheten och installationen av taktransystemet på loftet
 • välvd. Ett mycket sällsynt schema med taktransystemet på vindtaket, eftersom det används för att täcka runda rum.

Nästa steg i beräkningen är att bestämma takets area, måtten på de avsedda lokalerna och bredden på överlappningen av materiallagren. För att bestämma måtten på vinden måste du veta följande data:

 • bredd och längd på basen – dimensioner på ditt hem;
 • nederbörd (snö och regn). Det är nödvändigt att känna till det för att tydligt bestämma rampens lutningsvinkel;
 • fogbredd på överlappande delar.
Viktig! När du specificerar parametern för överlappande beläggningsskikt, försök inte att spara pengar, eftersom det här gör att du kan skydda interiören från regn.

Ett exempel på beräkning av höjden på ett gaveltak. Enligt villkoret har huset en längd på 12 meter och en bredd av 3. Med nederbördsnivån kan du välja en vinkel på 40 grader. Beräkningen utförs enligt formeln – Hk = L * tgA

Enheten och installationen av taktransystemet på loftet

Som framgår av figuren är Hk den önskade höjden, L är hälften av husets bredd. tgA – tangent för den valda vinkeln.

Således får vi följande:

Hk = 3/2 * 0,84 = 1,26

Det föreslagna takets höjd blir 1,26 meter. Var försiktig när du utför alla mätningar, detta kommer att fungera som en utgångspunkt för dina beräkningar..

Efter att beräkningen av takbjälksystemet på vindtaket har slutförts och alla material köpts börjar nästa steg – förberedelse.

Demontering av den gamla strukturen och förberedelse av taket ↑

Om du bestämmer dig för att utföra detta steg i arbetet själv, är det värt att komma ihåg att rätt start är nyckeln till kvaliteten på den framtida designen. Det är värt att överväga flera faktorer vid demontering:

 1. Tidpunkten är den viktigaste faktorn. Allt förberedande arbete bör inte ta mer än två till tre dagar, eftersom ditt hus inte kommer att skyddas mot regn och annan nederbörd..
 2. Väderprognos. Reparation görs bäst under de torra sommarmånaderna, då är nederbörden inte så skrämmande och impregneringsmaterialen torkar snabbare.
Väldigt viktigt! Det är bäst att bekanta sig med väderprognosen på flera platser för att utesluta risk för nederbörd..
 1. Golvförberedelse. Innan stöd placeras, är det nödvändigt att ta hänsyn till typen av fästning av takbjälksystemet. Varje typ kräver speciella platser för takbjälkar.
 2. Byt ut vindgolvet. Inte ett obligatoriskt steg, utan ett önskvärt steg, eftersom golvet på vinden är taket i ditt rum. Ytterligare ett isoleringsskikt kommer inte att störa i något rum..
notera! Fortsätt inte med att avsluta golvet förrän spärren är installerade, eftersom du kan skada dem under installationen.

Installation av takbotten på taktaket ↑

Efter att ha slutfört allt förberedande arbete börjar det viktigaste och avgörande steget. Konstruktionen av taksystemet på vindtaket bör utföras med strikt övervakning av alla tekniska stadier. Ytan kommer att ha allvarliga belastningar efter snö eller stark vind, så låt inte åtminstone minsta avvikelse i strukturen.

De olika konstruktionerna av vindtak och deras raftsystem innebär användning av olika material. Läs noggrant tillverkarens rekommendationer före användning..

Viktig! Alla takstöd kommer att vara tillverkade av träbjälkar, så kontrollera alla dokument och utseende när du köper.

Installation av takbjälksystemet på loftet börjar med installationen av stöd, som därefter kommer att bära hela belastningen. Om ditt hus inte tillåter installation av tunga konstruktioner, försök inte göra vindsväggarna av tegel, det är bättre att applicera «smörgås» systemet. Användningen av lätta material tillåter användning av lättare stöd, vilket ger dig möjlighet att välja mer lönsamma mönster för ditt rum.

Enheten och installationen av taktransystemet på loftet

Alternativ för vindsväggar ↑

Alla noder i taksystemet på vindtaket är tillverkade av trä, vilket väsentligt diversifierar alternativen för väggar:

 • tegel. Pålitligt och populärt material, vars enda nackdel är överviktig design;
 • skumbetongblock. Många typer låter dig välja det perfekta alternativet för alla klienter. Nackdelen är utseendet. Väggar kommer att kräva efterbehandling både inifrån och ut. Dessutom är själva materialet tillräckligt stort och tar mycket utrymme.
 • OSB-plattor. Det mest optimala alternativet. Plattan är mycket stark och lätt. Det kan bearbetas utan problem och möjliggör ytterligare isolering av väggar mellan två plattor. Enheten på takbotten på taktaket tillåter användning av två skikt av plattor och döljer all kommunikation i väggen. Nackdelen är en ganska hög kostnad och behovet av ytterligare dekoration och impregnering. Var inte rädd att materialet är lätt och tillverkat av träflis. När det gäller styrka och mekanisk styrka är det inte underlägsen för resten.

Valet av material för väggarna beror på de tekniska villkoren för ditt projekt, liksom din ekonomiska kapacitet.

Taktakssystem gör det själv ↑

Om du bestämmer dig för att göra jobbet själv, bör du nyktera din styrka. Lofts takets tak med dina egna händer bör utföras på professionell nivå, annars kan det uppstå svårigheter under drift. Du kommer inte att kunna utföra sådant arbete helt. Ring några assistenter, helst minst någon med erfarenhet i sådana frågor.

Enheten och installationen av taktransystemet på loftet

Fördelar med DIY-konstruktion:

 • kosta. Tjänsterna hos professionella byggare är dyra, så att göra arbetet själv kommer att minska priset avsevärt.
 • köp av kvalitetsmaterial. Att köpa material själv gör att du kan kontrollera deras kvalitet och följa uppskattningar.

Nackdelar med självmontering:

 • försena processen. Bristande erfarenhet av arbetet med en sådan plan kan leda till försenade reparationer under en lång period, vilket kommer att komplicera din vistelse i huset avsevärt;
 • fel materialval. Vid felaktigt urval av material kan du behöva betala mer för att eliminera konsekvenserna.
 • brist på professionella verktyg. Att köpa dyra verktyg för en gång – det är meningslöst, och deras frånvaro kan komplicera konstruktionen avsevärt;
 • avslag på komplexa mönster. Om du skapar ett rum med dina egna händer är ditt val i de flesta fall det traditionella alternativet utan krusiduller. Takbåtssystemet på mansardgaveltaket med dina egna händer är nästan ditt enda alternativ.

DIY reparationssteg:

 • bekant med designen. Lofts takets taksystem, ritningarna som du lätt kan hitta på Internet, kräver noggrann undersökning innan arbetet påbörjas;
 • valet av ett enkelt alternativ. Systemet med takbotten på takrissystemet är idealiskt för att göra det själv;
logo