Betong och armerad betong

De typer av betongkonstruktioner

Armerade betongkonstruktioner blev ett riktigt genombrott under 1800-talet. Nu byggs nästan alla byggprojekt med deras hjälp. För närvarande produceras cirka två miljarder kubikmeter betongprodukter varje dag i världen. Utan dem är byggandet av kontor, höghus och industribyggnader omöjligt.

Typer av armerad betongkonstruktion

Armerade betongkonstruktioner gör det möjligt för dig att snabbt och med minimala finansiella kostnader bygga hus med varierande komplexitet. I kärnan är armerad betong en armerad betongmurbruk..

Egenskaper av armerad betong ↑

Betong har stor styrka. Detta gör att du kan bygga byggnader med lång livslängd. Dessutom tål det extremtemperaturen väl. Andra användbara egenskaper hos detta material inkluderar:

 • frostbeständighet,
 • hög densitet,
 • vattentålig,
 • brandmotstånd.

Betongens tryckhållfasthet är 10–20 gånger större än draghållfastheten. Denna parameter beror till stor del på den använda sand och grus. Huvudrollen spelas av kvaliteten på cement. Det är cement som avgör hur stark kompositionen kommer att vara.

Hälla med betong gör det möjligt att skydda armering från korrosion. Byggnader gjorda av detta material kännetecknas av hållbarhet och motstånd. Porositet påverkar i hög grad kvaliteten på materialet, nämligen förhållandet mellan porerna och den totala volymen.

Viktig! Det finns porer i vilken design som helst. De förekommer som ett resultat av förångning av vatten som inte har reagerat med cement. Mycket ofta är hög porositet bevis för otillräcklig cement i blandningen..

Densitet är förhållandet mellan betongmassan och dess volym. Ju högre denna egenskap är, desto mer hållbar blir armerad betongkonstruktion. På grund av sin höga täthet tål betong kompression.

Oavsett tjocklek på armerad betongkonstruktion kan den effektivt överföra värmeflöde. Betongens värmeledningsförmåga är 50 gånger mindre än stål, men mycket högre än för tegel.

Resultatet av låg värmeledningsförmåga hos armerad betongkonstruktion är deras brandmotstånd. På grund av detta används detta material också vid arrangemang av industrianläggningar, där det är nödvändigt att arbeta med höga temperaturer.

Viktig! Armerade betongkonstruktioner tål temperaturer upp till 1000 grader under lång tid. Samtidigt kollapsar eller spricker produkterna inte..

En viktig egenskap hos betong är dess frostbeständighet. Detta material, när det är mättat med vatten, tål upprepade temperaturförändringar utan några konsekvenser. Minsta procenttal för styrkreduktion.

Typer av armerad betongkonstruktion

Betong har emellertid en stor nackdel. Dess motståndskraft mot stretch är extremt liten. Därför läggs förstärkta element till strukturen. Till exempel ståltråd eller stänger.

En enda armerad betongkonstruktion har hög hållfasthet och god draghållfasthet. Dessutom har tekniken för att skapa dessa produkter under de senaste 150 åren förändrats dramatiskt och fortsätter att förbättras varje dag..

Vad är förstärkning? ↑

Armering gör att du kan skapa armerad betongkonstruktion i århundraden.

Typer av armerad betongkonstruktion

Det bästa exemplet i detta sammanhang är konstruktionen av ett starkt och hållbart golv. I processen utförs en avstrykning på en metallbas. Betonggolv är av följande typer:

 • bulk;
 • vila på jord eller plattor;
 • avrettare med ett lager termisk isolering;
 • golvbeläggning.

Förutom att öka styrkan hos armerad betongkonstruktion kan armering minska betongkostnaderna. I processen, material som:

 • förstärkningsbur,
 • glasfibernät,
 • trådstångsnät,
 • svetsad trådnät,
 • polymernät,
 • glasfiber.

Ett brett urval gör det möjligt att välja det bästa alternativet för att skapa högkvalitativa och hållbara armerade betongkonstruktioner.

Typer av armerad betongkonstruktion ↑

ZhBK kan klassificeras med många parametrar. Över 150 års kontinuerlig förbättring har många metoder utvecklats för att skapa armerad betongkonstruktion med olika tekniker och betongkvaliteter.

Prefabrikerade armerade betongkonstruktioner ↑

De produceras på en byggplats från förberedda element. Samtidigt skapas FFA: er i specialiserade företag där det finns nödvändig utrustning och en hög grad av arbetsautomation. Detta möjliggör kostnadsminskning och maximal produktivitet..

Typer av armerad betongkonstruktion

Vid den tiden hade skapandet av SJC en mycket positiv effekt på den allmänna industrialiseringen och mekaniseringen av byggbranschen. Prefabrikerade armerade betongkonstruktioner tillåter att bygga byggnader i alla väderförhållanden. Det är möjligt att utföra konstruktion på vintern och sommaren, i regn, vind och värme.

Prefabrikerade armerade betongkonstruktioner har emellertid en betydande nackdel, nämligen den höga komplexiteten. Dessutom har skapandet av fogar en stor metallförbrukning och motsvarande kostnad.

Monolitiska armerade betongkonstruktioner ↑

Dessa produkter skapas direkt på byggplatsen genom att lägga betong i forskalningen. Som ett resultat av att minska kostnaderna för MLC kan det uppnås genom att sänka kostnaderna för betong, armering, formmaterial och arbetskraft.

Utvecklaren bestämmer själv giltigheten för användningen av en viss mängd material beroende på objektets komplexitet och dess syfte. Detta gör att du kan skapa en mer flexibel uppskattning och realistiskt bedöma produktionsbehovet..

Den huvudsakliga fördelen med monolitiska armerade betongkonstruktioner är deras rumsliga integritet. Om vi ​​tar professionell terminologi är detta en hög statisk osäkerhet. På grund av detta har monolitiska strukturer låg materialförbrukning.

Typer av armerad betongkonstruktion

Jag använder MZHK både för konstruktion av typiska och för att skapa unika byggnader. Dessa produkter tillåter dig att bygga föremål med olika typer av forskalningar, inklusive:

 • fast,
 • mobil,
 • skydda,
 • blocky.

Vid skapande av monolitiska armerade betongkonstruktioner används också stora armeringsblock och rumsarmerade ramar. Med denna teknik kan du också etablera en mekaniserad leverans och beläggning av betong. Det finns ett antal strukturer som skapas endast med hjälp av MZhK, de inkluderar:

 • pooler,
 • fundament,
 • strukturer med kraftfulla dynamiska belastningar.

I vart och ett av ovanstående alternativ är användningen av monolitiska armerade betongkonstruktioner ekonomiskt fördelaktigt. Trots de allvarliga fördelarna har denna teknik sina nackdelar, bland vilka:

 • arbetskrävande formarbete;
 • säsongens arbete;
 • konstruktionstid beror till stor del på hastigheten för stelning av blandningen.

Arbeten med monolitiska armerade betongkonstruktioner utförs endast under den varma säsongen. För att påskynda processen används speciella typer av cement som härdar extremt snabbt..

Förgjutna monolitiska armerade betongkonstruktioner ↑

Detta är ett helt komplex av element. Enligt denna teknik läggs prefabricerad och monolitisk armerad betong samman.

Typer av armerad betongkonstruktion

Huvudrollen i denna teknik spelas av kvaliteten på kopplingen av prefabricerade element med monolitiska. För att uppnå önskat resultat kan prefabricerade strukturer ha olika former och storlekar. I komplex av denna typ kan drag- och icke-dragförstärkning användas. Allt beror på den specifika situationen och syftet med objektet..

Om ytan på prefabricerade monolitiska armerade betongkonstruktioner har en hög grad av grovhet, kan du göra det utan att stifta. På platser där prefabricerade element är i kontakt med betong tillhandahålls frigöring av tvärgående armering. Förankring är lagd i monolitisk betong.

Viktig! Prefabricerad armerad betong i dessa konstruktioner är en formning för en monolitisk komponent.

Prefabrikerade monolitiska armerade betongkonstruktioner kombinerar fördelarna med båda tidigare typer. De är mycket ekonomiska och gör att du snabbt och effektivt kan bygga byggnader med moderna metoder..

Viktig! Monolitisk armerad betong garanterar hög rumslig styvhet. Detta minskar materialförbrukningen..

Lätt och cellulär betong används ofta i monolitiska element. Användning av konstgjorda porösa aggregat är tillåten. Därför reduceras konstruktionens specifika tyngdkraft väsentligt.

Regler för att skapa pålitliga armerade betongkonstruktioner ↑

Typer av armerad betongkonstruktion

Under processen måste alla byggkoder och byggkoder följas. Vissa organisationer fokuserar dessutom på internationella standarder för att få en viktig konkurrensfördel. Ändå finns det en uppsättning obligatoriska regler som måste följas när du skapar betonggolv:

 1. Nätet eller ramen får inte hindra jämn fördelning av betong.
 2. Först läggs förstärkningsmaterial på platsen och först efter det att det fylls.
 3. Det är nödvändigt att undvika att olja kommer in i armerad betongkonstruktion. De förhindrar bildandet av en stark bindning mellan betong och ramen..
 4. För att skydda armerad betong från korrosion måste betong helt dölja armeringselementen.

Ramförstärkning används när fundament och golv är ett enda system för fixering av huset. En liknande teknik används när man bygger på jordar med låg grad av tillförlitlighet..

Sammanfattning ↑

I modern konstruktion används alla typer av armerad betongkonstruktion, beroende på deras specifika fördelar. Det viktigaste är att följa alla regler och föreskrifter för konstruktion, som garanterar byggnadens säkerhet och hållbarhet..

logo

Leave a Comment