Byggnader i trädgården

Reglerna för installation av ett staket mellan grannar: studie som säger lagen

Reglerna för installation av ett staket mellan grannar: studie som säger lagen

Köpare av mark, samtenskilda utvecklare som börjar bygga hus på förvärvade eller arrenderad mark av lokala myndigheter, berörda om korrekt installation av stängsel. För att inte bryta mot de intressen som de människor som bor i närheten, och att inte inkräkta på sina rättigheter, är det nödvändigt att veta exakt vad du kan sätta ett staket mellan grannar i gällande lag i territorium visst ämne. Notera bara att denna fråga tas upp i många rättsakter, ingen som inte kan ignoreras. Gränser sätts på flera parametrar såsom höjden på staket, material för tillverkning, produvaemost staket, avståndet till viktiga platser ligger på territoriet och dess angränsande område. För att undvika konflikt med grannar som kan trappas upp till en domstol uppgörelse med efterföljande betalning av böter och även rivning av byggda stängsel, måste allt lösas i enlighet med lagen innan byggandet.

innehåll


Vad som följde i byggandet av staketet?

Den viktigaste lagstiftning normaliseraplanering och byggande av strukturer på marken, är stadsplanering koden i Ryska federationen på. Men i det här dokumentet finns det ingen indikation på obligatorisk placering av döva staket mellan de närliggande områdena. Därför, som en grund för byggnormer kommer ifrån, det vill säga byggnormer, som kan kompletteras med förordningar i nivå med de lokala myndigheterna. Dessa dokument anger krav för uppförande av staket på territoriet i byn, dikterade:

 • Klimatförhållanden inom regionen;
 • dominerande terrängen;
 • förekomsten av kulturarv, och andra.

Det kan också nämnas att det behövstillstånd från lokala myndigheter att bygga ett staket. Utfärdande av tillstånd för uppförande av stängsel är engagerade i regionala och stadens förvaltningar, avdelningar för stadsplanering och arkitektur, som ser till att i ett privat inhägnat område inte regleras by livsuppehållande system (vatten, el och andra verktyg). Vid olagligt byggda av ägaren av stängslet kommer att tvinga honom att göra nedmonteringen av egna medel.

En tydlig definition av gränserna för tomten

Se de dokument som finns tillgängliga påmarken. Ställ sedan in den exakta platsen för gränserna mellan områden som ligger nära data och håller med de grannar som är berörda parter i den rättsliga lösning av problemet. Om alla ägare är överens med gränserna som fastställts mellan sektionerna, då upprätta ett uttalande, vilket återspeglar de överenskommelser som nåtts. Akten undertecknas av företrädare för alla berörda parter. Detta dokument kommer att skydda ägaren av stängslet från angrepp av missnöjda grannar i framtiden, när den byter ägare mark.

Om du stöter på problem med korrektdefinitionen av gränserna i landet uppmanas att kontakta lantmätare. Experter inte bara undersöka de tillgängliga dokument, men också producera inspektionsområdet, varefter den sökande kommer att få en plan som anger placeringen av landmärken.

Landmärken för särskiljande mark

Råmärken att avgränsa mark som ligger bredvid varandra, installeras av specialister i företag som har en licens för sådan verksamhet

Hur man hittar en erfaren inspektör?

Hitta en kompetent besiktningsman kan genom sinvänner måste betala för sådana tjänster i motsvarande tjänst. Du kan också använda listan över organisationer och enskilda företagare som har tillstånd att bedriva denna typ av arbete, som finns med de myndigheter som ansvarar för arkitektur och markförvaltning i regionen och bostadsort.

Undersök prislista över företag, samt en listautförda tjänster. Särskilt frågar redovisningshandlingar, som du kommer att ha efter avslutat arbete. Låga priser för tjänster bör varna dig, eftersom företaget kan utföra arbetet med att återställa landgränser ordentligt. Kostnaden för alla verk är normaliserade så billiga tjänster beror i regel, genomförande av nödvändiga kontrollåtgärder låg kvalitet. Föra dessa "experter" kan bara förvärra konflikten som bröt ut mellan grannar på grund av områdets gränser.

Behöriga inspektörer kommer att ges till dig i sina armar:

 • handlingen att återställa webbplatsen gränser;
 • plan mark, vilket är en beskrivning av systemet och med punkterna rotationsvinklar av din webbplats gränser;
 • motiveringen där sångaren berättar om det arbete som utförs.

Utöver de dokument måste du visa specialisterplacering av landmärken, samt förklara hur man återställer sina dokument med ett måttband i händelse av förlust eller avsiktlig förstörelse.

Fastställande av landgränser

Med en speciell mätutrustning lantmätare bestämma den exakta platsen för områdets gränser, som sedan installeras staket

Försök att förhandla med sina grannar möjlighet att samarbeta betaltjänster lantmäteri. Om de är överens, det avtal som avses i närvaro av en ytterligare paket av räkenskaper.

Från att bygga stängslet: Materialkrav

Byggnormer inte lägga fram specifika krav förde material som valts för installation av stängslet. Även grannar ofta olyckliga grannar inte material som valts för byggandet av staketet och höga byggnadskonstruktioner. Och missnöje i de flesta fall motiverad, eftersom i byggandet av hög döva staket område är skuggad och berövade "ventilation" ligger nära platsen. Därför, i trädgården och hemmet trädgårdar för produktion av frukt- och grönsaks monterade staket endast med takfönster.

En sådan barriär kan vara:

 • mesh;
 • Trellis.

Höjden av stängslet mellan trädgårdsland är intekan vara större än en och en halv meter. Om en granne ignorerar dessa normer (avsiktligt eller omedvetet), måste den skadelidande lämna en skriftlig redogörelse till trädgårdsmästare kontor eller de lokala myndigheterna.

Installation av en döv staket från gatan

Installation utan att behöva få tillstånd inte döv staket gjorda av profilerad plåt är möjlig endast från gatan, om byggnadens höjd inte överstiger en och en halv meter

Staket med uthus kan varainhägnad ogenomtränglig staket från vägbanan. Om ett staket byggs från grannarna, är det nödvändigt att följa ett antal krav på dess avstånd från gränsen till närområdena.

Hur man sätter ett staket eller hur?

När man bygger ett nytt staket eller ersätter ett gammalt staket guidad oskriven regel ligger i det faktum att strukturen stödpelare funktion:

 • eller vid gränspartierna;
 • eller på sidan av markägaren, började installationen av anläggningarna.

Det är nödvändigt att strikt följa för att alla utanuteslutning av staketet ligger på territorium utvecklaren. Inte fuska och försöka "hugga av" en granne extra centimeter. Detta kan leda till stora problem och materiella förluster. Inte varje granne är villig att stå ut med denna situation. Så inte räkna med lojalitet mannen att fånga en extra bit mark som ligger i sin egendom.

Krav på staketet mellan angränsande områden

Att utforma stängslet installeras mellan angränsande mark måste uppfylla två grundläggande krav: ljustransmission och luftpermeabilitet. Därför gör stängsel med öppningar

För mer information, se videon:

Som standardiserade än höjden på staketet?

Höjden av stängslet mellan kurvor för grannar,avsatts för enskilda bostadsbyggande, inte kan överstiga två meter. Om markägaren har för avsikt att sätta skyddet över detta värde, är det nödvändigt att få tillstånd från arkitekten.

På samma sätt måste markanvändaren agera,sätta stängslet i omedelbar närhet till motorvägen. Höjden av staketet kan nå precis en meter. Annars tillstånd av arkitekten ägaren av denna webbplats inte får. Införa restriktioner för byggandet av staketet och dess höjd i områden med vinkelläget.

Från hela världen inte inhägna ett högt staket

Från hela världen inte inhägna ett högt staket, men du kan prova. Men varför? Trots allt, är alltid öppen toppsektionen

Var kan man bygga ett hus och andra faciliteter på webbplatsen?

Enskilda utvecklare försökermaximal nytta av varje meter av mark. Men de glömmer att lagen är etablerad, hur många meter staket grannar, kan du börja att bygga ett hus utan att bryta mot rättigheterna för människor som bor i grannskapet. Därför, när man väljer en plats på platsen för byggandet av bostäder och andra ändamål bör vägledas av ett antal befintliga förordningar, normalisera storleken på avståndet från datastrukturer till gränsen av närområdena, nämligen:

 • 3 eller fler meter ner från huset, liksom andra lokaler;
 • 4 meter kvar från de områden som är avsedda för fjäderfä och små boskap;
 • 1 meter - till garaget och andra tekniska anläggningar.

Observera att den genomsnittliga höjden av träd planteras bör vara på ett avstånd av 2 meter från stängslet av en granne, och hög - 4 m.

Kretsarrangemanget av föremål på platsen om stängslet

Arrangemang av de viktigaste objekten på tomten i förhållande till stängslet. När plantera träd och buskar tas också hänsyn till de normer som föreskrivs i lag

Avståndet mellan hus byggt på dinplats, och dina grannars gränsområdet skall mätas från vägguttaget eller anläggningar i händelse av att prognoser, bodar och andra byggnader element inte sticker ut mer än 50 cm. Om värdet överskrids, mäts avståndet från de utskjutande strukturer. Det är alltid möjligt att förhandla med en granne, men glöm inte att fixera kompromiss på papper. Detta dokument kommer att skydda dig i domstol i händelse av konflikt, vilket bekräftar riktigheten av de åtgärder som vidtagits av dig i byggandet av staket och huset på tomten.

Regelefterlevnad brandskydds

Med stor försiktighet måste behandlas för att uppfyllabrand byggregler stängsel mellan grannar, eftersom det påverkar ditt liv och livet för dina nära och kära. Byggmaterial finns olika klasser av antändlighet. På grundval av detta är det nödvändigt att motstå SNIP normer som fastställer det minsta avståndet mellan byggnader under konstruktion i området, det vill säga:

 • 6 meter måste separata objekt konstruerade av icke-brännbart material, såsom betong eller tegel;
 • 8 meter bör vara mellan betong och tegel byggnader som har träbalkar eller andra element av trä;
 • 15 meter anses vara en säker minimum mellan trähus.

Vänster meter mellan objekt kommer att bidra till att sparahus i en brand rasar på grannfastigheten, eftersom elden kan inte sprida sig till ett antal byggnader. Ja, och särskild utrustning är lättare att köra upp till den öppna spisen, om det inte är blockerad av ett stort antal byggnader, naleplennymi bokstavligen ovanpå varandra.

Försök inte att föra staketet närmare vägen,sålunda ökar området av staketet. Detta bryter mot så kallade "röda linjen" som alla linje huset som vetter mot gatan. Överträdare kommer att bötfällas, som kan utvecklas i rivningen av stängslet. Allt beror på ihållande lokala myndigheter, vilket i allmänhet, "blunda" till brott eller begränsa återhämtningen av en straffavgift.

överensstämmelse brandstandarder för säkerhet

Överensstämmelse med brandföreskrifter skyddar mot brand är inte bara byggt på platsen av föremålen, men också rädda livet för ägarna av egendom

Kom ihåg att okunnighet om lagen är inte ett giltigt skäl för sin underlåtenhet. Därför att gömma sig bakom det faktum att första gången du hör om krav för konstruktion av staket, misslyckas.

Tvister och förfaranden för deras avveckling

Tvist mellan grannar, huvudsakligenrelaterad till felaktig installation av stängslet. Och oftast detta steg är en av parterna är medvetet och målmedvetet, hoppas att en granne inte kommer att delta i det rättsliga cantle. Men inte alltid den skadelidande tyst teg, håller ett agg i hans hjärta, eller begränsas till högt missbruk. Fler och fler människor väljer sådana frågor i domstol, att veta att sanningen är på deras sida. Så förrädiska beslag av främmande territorium genom att överföra gamla staket eller bygga nya hinder, för att uttrycka det milt, inte är välkomna i vår tid.

Montering av ett staket på territoriet av tomten

Uppföra ett staket är nödvändigt territorium din webbplats, så att du inte riva stängslet byggdes av domstolsbeslutet meddelats till förmån för missgynnade grannar

Hitta en väg ut ur konfliktsituationen på två sätt.

 • Den första metoden ligger i en fredlig lösning av konflikten, planet, där parterna inte kan hitta en kompromisslösning i förhandlingarna och upprättandet av goda grannrelationer.
 • Den andra metoden är mer energikrävande, ochtill samma ekonomiska bördan som kopplade till tvister som kan ta flera år. Denna förlust inte är försäkrad av någon av parterna och därmed hänger ett hot bo på intressen och ersättning för kostnader och ideell skada "hatade" granne.

trots allt varför du bör försöka följa den väg av fred genom att utveckla sig själva och sina familjemedlemmar, diplomatiska färdigheter. När allt kommer omkring, är en dålig fred bättre än någon mellan grannar, mycket gott krig.

Hur man inte att gräla med grannarna?

I alla situationer är det nödvändigt att behandlamänniskor tänker på det sätt du vill att de ska behandla dig. Denna win-win beteende kommer att upprätthålla en god relation, vilket är en fruktansvärd ruin på grund av stängslet. Kanske en av parterna att göra eftergifter och hon kommer att föreslå en blygsam överföring av stängsel. När allt kommer omkring, de två grannar vill att deras webbplatser var razgorozheny stout och vacker staket. Så det finns gemensamma intressen kring vilken vi måste bygga en dialog, baserad på de normer i lagstiftningen.

Gillar du? Dela den i sociala. NÄTVERK

Lämna en kommentar